Woda Alkaliczna

Zalety wody alkalicznej

• Alkalizacja organizmu

Dobre zdrowie jest ściśle związane z równowagą kwasowo-zasadową.
Wartość pH (odczynu) krwi musi mieścić się w zakresie od 7,35 do 7,45, by
otrzymać wszystkie funkcje życiowe organizmu. Tylko krew o odpowiedniej
wartości pH jest w stanie dostarczyć składniki odżywcze i usuwać powstałe
pozostałości kwaśne.

Po narodzeniu, nasza kres jest najbardziej zasadowa (pH>7,45), natomiast
w czasie rozwoju (dojrzewania) organizm zakwasza się – w procesie spalania
substancji odżywczych zazwyczaj powstają różne pozostałości kwaśne, które
powinny być usunięte poprzez organizm ludzki.

Niestety, nieodpowiednia dieta, stres i inne czynniki sprzyjają
powstawaniu nadmiernych pozostałości kwaśnych, których organizm nie jest w
stanie usunąć i zaczynają się one gromadzić w organizmie. Środowisko
wewnętrzne organizmu zakwasza się, zaczynają dominować dodatnie jony
wodorowe H+, zasadowość krwi zmniejsza się co skutkuje wzrostem ryzyka
wystąpienia chorób. Zakwaszanie się organizmu jest związane z
występowaniem wodoru w postaci zjonizowanej H+ – na zakwaszenie nie ma
wpływu natomiast wodór gazowy (H2), który jest istotnym czynnikiem
regulacyjnym, wywierającym na komórki i całe organy wpływ
antyoksydacyjny, przeciwzapalny.

Ludzki organizm nie wytwarza substancji zasadowych, możemy
dostarczyć je jedynie z jedzeniem. Nowoczesne nawyki żywieniowe oraz
jakość żywności nie gwarantuje odpowiedniego zaopatrzenia w substancje
alkaliczne (co więcej napoje gazowane z różnego rodzaju słodzikami bardzo
skutecznie zakwaszają ludzki organizm).

Woda alkaliczna zawiera nie tylko ujemne jony OH-, ale również jony
metali alkalicznych tj. wapnia, magnezu, potasu, sodu, które wymagane są do
neutralizacji kwaśnych pozostałości. Organizm najskuteczniej wchłania
substancje zjonizowane – dlatego natychmiast wchłaniane jony metali pełnią
niezmiernie ważną rolę w alkalizacji organizmu. Ponieważ wodorowęglany
dostają się do krwi podczas procesu wytwarzania kwasu solnego przez żołądek,
należy wypijać duże ilości wody alkalicznej o wysokim pH (8,5 -9,5).
Wodę alkaliczną należy pić przed posiłkami, na pusty żołądek, gdy poziom kwasu
żołądkowego jest niski. Po wypiciu wody alkalicznej kwasowość soku
żołądkowego szybko spadnie a to spowoduje wytwarzanie większej ilości
kwasu solnego, a tym samym większej ilości wodorowęglanu do krwi. Ilość
wodorowęglanów we krwi wzrasta również gdy krew wchłania wodę
alkaliczną, dostającą się z pustego żołądka bezpośrednio do jelit.

Pijąc codziennie (2 – 2,5 l) wody alkalicznej zatrzymujemy zakwaszenie
organizmu, normalizujemy pH krwi oraz utrzymujemy wymaganą zawartość
buforów alkalicznych w organizmie – co zmniejsza ilość nagromadzonych
wcześniej zanieczyszczeń.

• Więcej tlenu

Dawniej atmosfera Ziemi zawierała około 30% tlenu, czyli znaczniej
więcej niż obecnie. Dlatego teraz zapotrzebowanie na tlen jest większe, a
ponieważ organizm nie gromadzi tlenu, to istotne jest aby zapewnić mu stały
dopływ.
W procesie jonizacji cząsteczka wody zostaje podzielona na jon
wodorowy (H+) i jon hydroksylowy (OH-) – stężenie jonów wodorowych H+
opisuje kwasowość roztworu a stężenie jonów hydroksylowych OH- zasadowość
roztworu – wskaźnikiem kwasowości i zasadowości jest ujemny
wskaźnik stężenia jonów wodorowych – pH.
Od wartości pH zależy również zawartość tlenu w wodzie. Cząsteczka wody
składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Jednakże taka proporcja
występuje tylko gdy pH=7, czyli zawartość OH- oraz H+ jest taka sama.
W wodzie alkalicznej występuje więcej jonów hydroksylowych (OH-)
oraz odpowiednio mniej jonów H+ a więc występuje nadmiar tlenu – więcej
jonów hydroksylowych zawierających atom tlenu. Natomiast w wodzie
kwaśnej przeciwnie – występuje więcej jonów H+ niż jonów OH- czyli tlenu jest mniej.

W związku w tym, jeśli we krwi znajdzie się więcej wody alkalicznej to
krew również będzie zawierała więcej niezbędnego dla procesów życiowych
tlenu. Z tlenem do komórek i tkanek dostarczane są substancji odżywcze i
energia, a cząsteczki tlenu aktywnego zabijają bakterie i wirusy.
Procesy metaboliczne są silnie uzależnione od tego, czy środowisko w
którym zachodzą jest dostatecznie nasycone tlenem. W razie braku tlenu
węglowodany nie rozkładają się w pełni i rozpoczyna się proces fermentacji
oraz tworzy się środowisko kwaśne. Między innymi ten fakt ułatwia rozwój
komórek nowotworowych.
Pijąc codziennie wodę alkaliczną, sprawiamy, że nasza krew jest
regularnie zaopatrywana w tlen.

• Mniejsze napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe odzwierciedla gęstość krwi. Im mniejsze
napięcie powierzchniowe, tym woda rzadsza – bardziej płynna.
Napięcie powierzchniowe krwi wynosi 43-45 dyn/cm2, wody
wodociągowej znacznie więcej bo 73 dyn/cm2.
W celu przedostania się składników odżywczych przez błonę komórkową
oraz usunięcia toksycznych związków z organizmu, ciało musi użyć energii
do zmniejszenia napięcia powierzchniowego. Zdolność do zmniejszenia
napięcia powierzchniowego maleje z wiekiem, wtedy woda ze składnikami odżywczymi
ma trudności z przedostaniem się do komórek i trudniej usuwa z nich odpady.

Napięcie powierzchniowe wody alkalicznej jest zbliżone do napięcia
powierzchniowego krwi. Woda alkaliczna idealnie nadaje się do przepłukania
organizmu i szybko staje się integralną częścią krwi i płynu międzykomórkowego,
przejmuje toksyny i nieczystości a następnie usuwa je z organizmu razem z moczem.